แนวข้อสอบแม่นๆ

((loading))นักประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์

((loading))นักประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์ แถมฟรีไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ –       การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ –       การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ –       การสื่อสารมวลชน –       ความรู้เกี่ยวกับ การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่ –       ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน –       จรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน –       เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ –       แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540_100 ข้อ ล่าสุด –       แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word,excel,powerpointnew(ล่าสุด) –       แนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักภาษาไทย 100ข้อ –       แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  87ข้อ –       แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ  อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด (1) –       แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-gramma-vocabulary-structure –       แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ […]