งานราชการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2558 – 12 มกราคม 2559)

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2558 – 12 มกราคม 2559) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2558 – 12 มกราคม 2559)   ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้ว […]