แนวข้อสอบแม่นๆ

(((update)))แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ2561

(((update)))แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการupdate2561 แนวข้อสอบกรมวิทยาศาสตร์บริการupdate2561 ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ 2540 update สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550newล่าสุด แนวข้อสอบถาม-ตอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แนวข้อสอบถาม-ตอบ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ สรุป พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดหมวดหมู่และทำบัตรรายการ การวิเคราะห์และจัดหาหมวดหมู่หนังสือ การบริหารงานและการบริหารห้องสมุด ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุด การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุด ความรู้เรื่อง […]