แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateที่สุด)))โหลดแนวข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการกรมศุลกากร2561

(((newupdateที่สุด)))โหลดแนวข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการกรมศุลกากร2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้กรมศุลกากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กร update2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากรupdat2561 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศกรม นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543 แนวข้อสอบถาม-ตอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 และแก้ไขเพพิ่มเติม (ฉบับที่20) พ.ศ. 2548 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550newล่าสุด สรุปสาระสำคัญตาม พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 จำนวน 100 ข้อ reading-gramma-vocabulary-structure […]