แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateใหม่!!!)))แนวข้อสอบนักบริหารพัสดุ5การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2561

(((updateใหม่!!!)))แนวข้อสอบนักบริหารพัสดุ5การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2561 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2561 สรุปสาระสำ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ชุดใหม่2561) แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language Test) แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุด1 แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุด2 แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test) แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ ความรู้หลักการบริหารจัดการ คู่มือปฺฏิบัติงานด้านพัสดุ(ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ) ขัั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ การบำรุงรักษาพัสดุ แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ e-market และ […]