งานราชการ

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2559)

ปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2559) กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2559) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 5.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา 6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 1 […]