งานราชการ

ข่าวดี!!! ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 6 – 10 มิถุนายน 2559)

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 6 – 10 มิถุนายน 2559)   ข่าวดี!!! ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 6 – 10 มิถุนายน 2559) ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งที่บรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน (ชาย) จำนวน 27 อัตรา 2. ตำแหน่งที่บรรจุเข้ารับราชการเป็น พลสารวัตร (หญิง) จำนวน 4 อัตรา […]