งานราชการ / แนวข้อสอบแม่นๆ

กรมแพทย์ทหารบก ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2559)

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2559) กรมแพทย์ทหารบก ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2559) ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 2559 กรม แพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร ประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก 1. เป็นทหารกองหนุน (เหล่าแพทย์) (ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว)) อายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดปี […]