แนวข้อสอบแม่นๆ

{{PDF{2562}}}แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

{{PDF{2562}}}แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2562 แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ_2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรและงานวิเทศสัมพันธ์ ความสำคัญและการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ความรู้หลักการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ความรู้หลักภาษาอังกฤษ(ENGLISH) พิชิตทุกสนามสอบ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ grammar ชุดที่ 2 จำนวน 138 ข้อ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1conversation-gramma-redding-vocabulary-structure แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 reading comprehension จำนวน 100 ข้อ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 reading comprehension จำนวน 100 ข้อ แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ vocabulary แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ structure การสรุปจับประเด็น อ่านจับประเด็นและวิเคราะห์ข้อความ แนวข้อสอบการแปลความ_สรุปความจากความหรือบทความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ(update) สรุปการร่างการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ(update) ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการและการยกร่างคำกล่าวภาษาอังกฤษ   […]