งานราชการ

ข่าวดีๆสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2562

ข่าวดีๆสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฎิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 150 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – เพศชาย – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสำนักปลัดกระทรวงวัฒธรรม   แวะชม!!!ผลงานสอบติดที่ผ่านมา   […]