งานราชการ

ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 8 พ.ย. พ.ศ. 2559 (จำนวน 103 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา)

ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 8 พ.ย. พ.ศ. 2559 (จำนวน 103 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา) สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : – จำนวนที่เปิดรับสมัคร 103 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา วุฒิที่เปิดรับสมัคร ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ช่องทางการเปิดรับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต, ด้วยตนเอง 1.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – วันที่ […]