งานราชการ

ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 19 ธ.ค. พ.ศ. 2559 (จำนวน 163 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา)

ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 19 ธ.ค. พ.ศ. 2559 (จำนวน 163 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา) สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : – จำนวนที่เปิดรับสมัคร 163 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา) วุฒิที่เปิดรับสมัคร ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ช่องทางการเปิดรับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางอินเทอร์เน็ต 1.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง ช่วงรับสมัคร : วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – วันที่ […]