แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateใหม่!!!)))แนวข้อสอบนักบัญชี5หรือ6การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2561

(((updateใหม่!!!)))แนวข้อสอบนักบัญชี5หรือ6การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2561 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2561 สรุปสาระสำ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ชุดใหม่2561) แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language Test) แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test) แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ สรุปความรู้การเงินการบัญชี ความรู้เรื่องการบัญชีต้นทุน การบัญฃีทั่วไป สรุป มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ความรู้เกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ สรุปพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน 52ข้อ แนวข้อสอบ_เรื่องงบประมาณ แนวข้อสอบการบัญชีต้นทุน แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_ชุด_2 update แนวข้อสอบการตรวจสอบและการเงินการบัญชี_ชุด_1_80_ข้อเฉลย update […]