งานราชการ

ข่าวดี!! การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 60 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่10 – 27 พฤษภาคม 2559)

เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 60 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่10 – 27 พฤษภาคม 2559) ข่าวดี!! การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 60 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่10 – 27 พฤษภาคม 2559) ประกาศงานระเบียบการโดยสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนพนักงานรถนอนประจำขบวนรถ จำนวน 60 อัตรา เป็นชาย 40 อัตรา เป็นหญิง 20 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี คุณวุฒิจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) การรับสมัคร ผู้ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานระเบียบการโดยสาร […]