งานราชการ

((โอกาสดี))กองพลทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 56 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 20 – 22 มิถุนายน 2559)

((โอกาสดี))กองพลทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 56 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 20 – 22 มิถุนายน 2559)   ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. พลขับรถ จำนวน 29 อัตรา 2. เสมียน จำนวน 18 อัตรา 3. ช่างยานยนต์ จำนวน 3 อัตรา 4. พลวิทยุโทรเลข จำนวน 2 อัตรา 5. พลทางสาย จำนวน 2 อัตรา 6. พลวิทยุ จำนวน 1 […]