งานราชการ

((ข่าวดี))มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 8 – 29 สิงหาคม 2559) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1185/2559) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559

เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 8 – 29 สิงหาคม 2559)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 8 – 29 สิงหาคม 2559) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1185/2559) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ) 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา 3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 4. นักวิชาการศึกษา […]