แนวข้อสอบแม่นๆ

ปรับปรุงใหม่ๆแนวข้อสอบรองสารวัตรฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุงสำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2561

ปรับปรุงใหม่ๆแนวข้อสอบรองสารวัตรฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุงสำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีไฟล์เสียง สรุป พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2547ฉบับสมบูรณ์ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติupdate2561 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ กฎ กตร.ประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณตำรวจ พศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ+สรุป ประชาคมอาเซียน ชุด A จำนวน 27 ข้อ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_update2561new ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผลอุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด (1) แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1conversation-gramma-reding-vocabulary-structure แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 […]