แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2561

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2561 แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2561 ถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(New_Public_Managemtent) การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐnewupdate2561 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ ชุด 2 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และวางแผน ประสานงานและจัดการงาน แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ชุด […]