แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdate2561)))แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษกรมราชทัณฑ์

(((newupdate2561)))แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษกรมราชทัณฑ์ แถมฟรีไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ –       ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ update2561 –       แนวข้อสอบ_กรมราชทัณฑ์ update2561 –       แนวข้อสอบเก่าเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์new(1) –       แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์new –       แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –       สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 –       จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ –       แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนBM –       แนวข้อสอบ_พรบวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์__พศ_2482new –       แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew –       พระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 –       แนวข้อสอบถาม-ตอบ พระราชบัญัติราชทัณฑ์ 2560 –       สรุปข้อแตกต่างพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ […]