งานราชการ

ข่าวด่วนๆ กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ข่าวด่วนๆ กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : […]