แนวข้อสอบแม่นๆ

(update) แนวข้อสอบ ทุกตำแหน่ง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(update)แนวข้อสอบ ทุกตำแหน่ง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครบทุกตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวช) ตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัดแน่นด้วยเนื้อหา แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พรบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัมคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน  ***พร้อมทั้งวิชาความรู้ความสามารถประจำตำแหน่ง****