แนวข้อสอบแม่นๆ

updateใหม่ๆแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายกรมพัฒนาที่ดิน2561

updateใหม่ๆแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายกรมพัฒนาที่ดิน2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประวัติ บทบาทหน้าที่ ภารกิจค่านิยม อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดินupdate2561 แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดินupdate2561 บทบาทหน้าที่ ภารกิจค่านิยม อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2557 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข 2560 การรังวัดที่ดิน การรังวัดมุมหลักฐานแผ่นที่ด้วยระบบดาวเทียม ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ(surveying) ความรู้ด้านแผนที่_การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่1 GIS,GPS ความรู้ด้านการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) geodesy เบื้องต้น ระบบพื้นหลักฐานแผนที่ พิกัดแผนที่ คู่มือการใช้งานโปรแกรม Map window GIS แนวข้อสอบฐานข้อมูลระบบ-GIS ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ ถาม – ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ ถาม -ตอบ ความรู้เรื่อง การเขียน ย่อ ขยาย […]