แนวข้อสอบแม่นๆ

{{{ปรับปรุงมาใหม่ๆ-2562}}}แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

{{{ปรับปรุงมาใหม่ๆ-2562}}}แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง2562 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง2562 แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พศ_2534_และแก้ไขเพิ่มเติม สรุป พรบ_ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พศ_2534_และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด1 แนวข้อสอบเกี่ยวกับความเข้าใจการใช้ภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_(วิเคราะห์เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค) แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณคณิตต่างๆ update แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-grammar-vocabulary-structure แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint_(update) แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ THAILAND 0 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 สรุป ทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แนวข้อสอบ […]