งานราชการ

((รวมข่าวดีๆ))สาธารณสุขจังหวัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (รับสมัครในเดือน มิ.ย.) จำนวน 67 อัตรา

  ((รวมข่าวดีๆ))สาธารณสุขจังหวัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (รับสมัครในเดือน มิ.ย.) จำนวน 67 อัตรา สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ. จำนวนที่เปิดรับสมัคร 67 อัตรา วุฒิที่เปิดรับสมัคร ม.ต้น ปวช. ปวส. ป.ตรี ช่องทางการเปิดรับสมัคร ด้วยตนเอง ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย(โรงพยาบาลราชบุรี) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – วิธีการเลือกสรร : […]