แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2561

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2561 แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2561 ถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 สรุป นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีBM แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 BM สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 BM ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะยาว 20 ปี BM แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณและประเภทงบประมาณ สรุป การจัดทํางบประมาณเพื่อ การวางแผนและควบคุม แนวข้อสอบ_เรื่องงบประมาณ การเขียนโครงการ การบริหารแผนงาน โครงการ BM การวางแผนงาน […]