งานราชการ

ดีด่วน!!!!!กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2562

ดีด่วน!!!!!กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จํานวน 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา – จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ. 2. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จํานวน 4 อัตรา […]