แนวข้อสอบแม่นๆ

(((update!!!)))แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม2561

(((update!!!)))แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม2561 ((พิเศษ))แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม2561 แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม2561 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแร่ 2560 ความรู้การรังวัดที่ดิน ความรู้การรังวัดมุมหลักฐานแผ่นที่ด้วยระบบดาวเทียม GPS ความรู้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ(surveying)และการคำนวณ ความรู้งานวงรอบ TRIANGULATION TRILATERATION และการคำนวณ ความรู้ด้านแผนที่_การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่1 GIS,GPS ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) geodesy เบื้องต้น ระบบพื้นหลักฐานแผนที่ พิกัดแผนที่ แนวข้อสอบภูมิศาสตร์กายภาพ แนวข้อสอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) แนวข้อสอบ ถาม – ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ แนวข้อสอบ ถาม_–_ตอบ__ภาพถ่ายทางอากาศnew แนวข้อสอบ ถาม_-ตอบ_ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ_และการเขียนแบบnew แนวข้อสอบ ถาม_-ตอบ_ความรู้เรื่อง_การเขียน_ย่อ_ขยาย__รูป_แผนที่new แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศnew แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่ การสำรวจ_การวัดมุม_การหาพิกัด_ขนาดภูมิประเทศเทคโนโลยีสมัยใหม่ 100 ข้อ GIS,GPS แนวข้อสอบช่างรังวัด 50 ข้อ แนวข้อสอบถ่ายภาพสำรวจ […]