งานราชการ

ข่าวดี…. กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) จำนวน 115 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 12 – 22 พฤษภาคม 2559)

ปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) จำนวน 115 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 12 – 22 พฤษภาคม 2559) กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) จำนวน 115 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 12 – 22 พฤษภาคม 2559) ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกอง ทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. นายทหารสัญญาบัตร (ชาย/หญิง) จำนวน 23 อัตรา  วุฒิปริญญาตรี 2.นายทหารประทวน (ชาย/หญิง) จำนวน 92 อัตรา วุฒิ ม. 3, ม.6 , ปวช, […]