แนวข้อสอบแม่นๆ

(((new)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ2561

(((new)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ2561 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม สรุป พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_new(ล่าสุด) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 reading-gramma-vocabulary-structure แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 conversation-gramma-reding-vocabulary-structure แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับข่าว ข่าวกรอง วิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านข่าว แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลnew แนวข้อสอบการรักษาความปลอดภัยและเรื่องข่าวกรอง >สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>     ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ อยากสอบงานราชการได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ […]