แนวข้อสอบแม่นๆ

(((update)))แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ

(((update)))แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ แนวข้อสอบงานสารบรรณ 2 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด แนวข้อสอบสำนักงานสมัยใหม่(สอบธุรการ) แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_พศ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(new) สรุป พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 ความรู้พื้นฐานสถิติ ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุnew แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 แนวข้อสอบเรื่องงานพัสดุnew แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_ชุด_2 update แนวข้อสอบหลักการบัญชี สรุป บัญชีเบี้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน 52ข้อ ขั้นตอนและวิธีการจัดการประชุมและสัมมนา แนวข้อสอบเลขานุการ บทบาทความสำคัญและความจำเป็นของงานด้านเลขานุการ แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พศ_2544newupdate แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร_(ใหม่) สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ […]