งานราชการ

ข่าวดีๆกรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 216 อัตรา

ข่าวดีๆกรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 216 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 216 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง และบุคลากร (บุคคลทั่วไปและผู้พิการ) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 171 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร อัตราเงินเดือน 9400 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 45 อัตรา การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มกราคม […]