งานราชการ

ด่วนๆกรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2562 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา

ด่วนๆกรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2562 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. การรับสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 12 […]