งานราชการ

ด่วนมากๆสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 87 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 11 มกราคม 2562

ด่วนมากๆสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 87 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 11 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 42 อัตรา 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 24 อัตรา 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการ จำนวน 8 อัตรา 4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 13 อัตรา การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – […]