แนวข้อสอบแม่นๆ

(((แนวข้อสอบแม่นๆ)))ครูผู้ช่วยสพฐ.,ครูคืนถิ่น,ครูสพฐ.(ทุกวิชาเอก)ทุกจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(((แนวข้อสอบแม่นๆ)))ครูผู้ช่วยสพฐ.,ครูคืนถิ่น,ครูสพฐ.(ทุกวิชาเอก)ทุกจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ***ครบครันทุกเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบจริง**  พิเศษสุดๆ ก+ข  – แถมฟรี ความรู้ความสามารถ ภาค ค. (ไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์) เน้นๆแนวข้อสอบมาตรฐานแต่ละตำแหน่ง(วิชาเอก) เน้นๆแนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ปัจจุบัน นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา สรุป นโยบายด้านการศึกษาของคุณะรัฐมนตรีของ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เน้นๆแนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น เน้นๆแนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี เน้นๆแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม เน้นๆแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เน้นๆแนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เน้นๆแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551 เน้นๆแนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เน้นๆสรุป สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เน้นๆแนวข้อสอบ […]