แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัด

(((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัด แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ประวัติกรมขนส่งทางบก แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 100ข้อ แนวข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน106ข้อ แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบเกี่ยวกับความเข้าใจภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 87ข้อ แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ 170 ข้อ แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล 70 ข้อ แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา ชุดที่ 1จำนวน64ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด (1) แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ แนวข้อสอบอุปมาอุปไมรูปทรงเรขาคณิต รูปภาพและมิติสัมพันธ์ 1 แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด) แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์(word,excel,powerpoint) […]