งานราชการ

ประกาศ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2559)

เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2559) ประกาศ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2559) ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา 2.ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 3.ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา 4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 3 อัตรา 5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 3 อัตรา […]