งานราชการ / แนวข้อสอบแม่นๆ

กรมสารบรรณทหารเรือ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 9 – 22 มีนาคม 2559)

เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 9 – 22 มีนาคม 2559) กรมสารบรรณทหารเรือ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 9 – 22 มีนาคม 2559) ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสารและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า  ม.3/เทียบเท่า -อายุไม่เกิน 25 ปี -เพศหญิง -มีความรู้ภาษาไทย-อังกฤษ  สามารถใช้ราชการได้ดี 2.ตำแหน่งพนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า  ม.3/เทียบเท่า -อายุไม่เกิน 25 […]