แนวข้อสอบแม่นๆ

{{NEW{2562}}}แนวข้อสอบพนักงานบริการ กรมที่ดิน

{{NEW{2562}}}แนวข้อสอบพนักงานบริการ กรมที่ดิน  แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน2562 แนวข้อสอบ_กรมที่ดิน2562 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข2560 การรับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งเอกสาร แยกประเภท จัดเก็บเอกสาร และการทำลาย การเขียนหนังสือราชการ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ ชุด 1 จำนวน 211 ข้อ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_2_(update) แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม_2560 แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint_(update) การเก็บรักษา การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การจำหน่ายพัสดุ ความรู้การบริการ แนวข้อสอบการบริการ   >สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>> ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ อยากสอบงานราชการได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ […]