แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateที่สุด)))โหลดแนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป3(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)2561

(((newupdateที่สุด)))โหลดแนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป3(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช)2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช)2561 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_2561new แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_new(ล่าสุด) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)update การเขียนหนังสือราชการ ถาม_-_ตอบ_เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณupdate แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ 2 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548update ล่าสุด แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปแผนงานโครงการ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการ ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) สรุปการจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ แนวข้อสอบ_การวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน_ชุด_2 (newupdate). แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน_1 new แนวข้อสอบการจัดการทั่วไป แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ ชุด 2 […]