งานราชการ

ด่วนๆๆ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา

ด่วนๆๆ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา กำหนดการมีดังนี้ 1. ประกาศรับสมัคร  click      24 – 28 ธ.ค. 60 2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://www.policeadmission.org/  เท่านั้น      29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 60 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนและสถานที่สอบข้อเขียน      12 ม.ค. 61 4. สอบข้อเขียน      วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค. 61 5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน      2 ก.พ. 61 6. ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง / […]