แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(update2561)

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(update2561) แถมฟรีไฟล์เสียง สรุป พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2547ฉบับสมบูรณ์ แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2554 แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่1 จำนวน 89 ข้อ แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่1จำนวน 72 ข้อ แนวข้อสอบวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ กฎ กตร. ประมวลจิยธรรมจรรยาบรรณ ตำรวจ ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_คณิตศาสตร์ ชุดที่1 จำนวน106ข้อ แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข_คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย(ตำรวจ) แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน 50 […]