งานราชการ

โอกาสดีมากๆเปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.) กลุ่มงานเทคนิค สายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 521 อัตรา (ชาย/หญิง) รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

โอกาสดีมากๆเปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.) กลุ่มงานเทคนิค สายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 521 อัตรา (ชาย/หญิง) รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 กำหนดการในการดำเนินการสอบตำรวจ 1.ออกประกาศและประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.62 เป็นต้นไป 2.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 12 มี.ค.- 1 เม.ย.62 3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและสถานที่สอบ 17 พ.ค.62/25 พ.ค.62 4.การออกสอบ,การจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ 22 – 26 พ.ค. 62 5.การสอบข้อเขียน 26 พ.ค. 62 6.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 7 มิ.ย. 62 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ สายงานป้องกันปราบปราม […]