งานราชการ

ข่าวดีๆสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2562

ข่าวดีๆสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค) อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 1. สาขาวิชาการบัญชี 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : […]