แนวข้อสอบแม่นๆ

(((แน่น!)))แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

(((แน่น!)))แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – เกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) – สรุป พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2551 – การควบคุมทรัพย์สิน – การจัดหาพัสดุ – การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ – การบำรุงรักษาพัสดุ – ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ – ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ egp – คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุ – ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกฎหมาย ปปท – ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุnew – แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551_70 […]