แนวข้อสอบแม่นๆ

((เน้น!!แน่น!!แนวข้อสอบ))นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกรมบัญชีกลาง

((เน้น!!แน่น!!แนวข้อสอบ))นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกรมบัญชีกลาง – แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ – ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง – แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง – การเขียนหนังสือราชการ – การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ – การบริหารจัดการภาครัฐ_PMQA new – การบริหารจัดการภายในองค์กร – เทคนิคการประสานงานnew – แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด – แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(update) – แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew – แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน_1 new […]