แนวข้อสอบแม่นๆ

ปรับปรุงใหม่!!!แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า4การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)2561

ปรับปรุงใหม่!!!แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า4การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวงupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวงupdate จรรยาบรรณพนักงานการไฟฟ้านครหลวง สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง แนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้านครหลวง(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)__กฟน แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language Test) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-gramma-vocabulary-structure แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) แบบทดสอบ attitude test แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test) แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ รูปภาพและมิติสัมพันธ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer) ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า new ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ new power system and electronic design transmission and distribution system การควบคุมความเร็วมอเตอร์ ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า(Electrical motor ) วิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น […]