แนวข้อสอบแม่นๆ

คู่มือเตรียมสอบพนักงานระดับ4-5 ธนาคารออมสิน{{2563}}

คู่มือเตรียมสอบพนักงานระดับ4-5 ธนาคารออมสิน{{2563}} แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับ ธนาคารออมสิน(2563) แนวข้อสอบเกี่ยวกับธนาคารออมสิน(2563) ถาม-ตอบ พรบ.ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด 1,2 new ความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรม แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณคณิตต่างๆ update แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ใหม่) แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษาเหตุผล สัมพันธ์ รูปภาพและมิติสัมพันธ์ แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language Test) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-grammar-vocabulary-structure แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_(เฉลยละเอียด) แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test) ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร สรุป หลักการบัญชีเบื้องต้น […]