งานราชการ

ข่าวด่วนๆสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัคร 8-29 สิงหาคม 2562

ข่าวด่วนๆสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัคร 8-29 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร :    ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง :    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :    15,000-16,500 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ตำแหน่งว่าง :    5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :    คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 […]