งานราชการ

ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 16 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ (บัดนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2559)

เปิดรับสมัครเป็นพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 16 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ (บัดนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2559) ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 16 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ (บัดนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2559) ประกาศสำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง มีกำหนด 1 ปี โดยวิธีการสอบแข่งขันตามตำแหน่งดังนี้ 1. พนักงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ 1 อัตรา หน่วยงาน งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา […]