งานราชการ

ข่าวดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 112 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 27 ธันวาคม 2561

ข่าวดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 112 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 27 ธันวาคม 2561 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 39 อัตรา 2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา 3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา 4. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 […]