งานราชการ

ข่าวด่วนๆ(ไม่ผ่านภาค ก ก.พ. ก็สอบได้)สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา

ข่าวด่วนๆ(ไม่ผ่านภาค ก ก.พ. ก็สอบได้)สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ **ผ่านหรือไม่ผ่าน ก.พ. ก็สมัครสอบได้** 1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 11500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาประกันภัย สาขาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการสำนักงาน สาขาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ […]