งานราชการ

ข่าวดีๆกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 16 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท

ข่าวดีๆ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 16 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 16 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,750 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา วันเวลาทำงาน – วันทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 […]