งานราชการ

ข่าวด่วนๆ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 61 อัตรา

ข่าวด่วนๆ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 61 อัตรา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 61 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางอีเมล์ ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 61 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา – สัญชาติไทย – ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีการรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 – […]