แนวข้อสอบแม่นๆ

**เยี่ยมยอด**แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการกรมวิชาการเกษตร

***เยี่ยมยอด**แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการกรมวิชาการเกษตร แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ การเขียนหนังสือราชการ การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป__ภาค_ก ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษา ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์(ใหม่) แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 แนวข้อสอบอังกฤษ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย มีที่นี่ ที่เดียวเราจัดให้แบบเต็ม ๆ ครบครอบคุลมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!! สะดวก […]