แนวข้อสอบแม่นๆ

(((LOAD)))แนวข้อสอบนักบัญชี3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)2561

(((LOAD)))แนวข้อสอบนักบัญชี3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.2561) แนวข้อสอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย-ททท.2561 แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แนวข้อสอบพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 สรุป แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 สรุป สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี_พศ_2547 สรุปความรู้การเงินการบัญชี ความรู้เรื่องการบัญชีต้นทุนการบัญชีทั่วไป สรุป มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน 52ข้อ แนวข้อสอบการบัญชีต้นทุน แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_ชุด_2 update แนวข้อสอบการตรวจสอบและการเงินการบัญชี_ชุด_1_80_ข้อเฉลย update แนวข้อสอบการบัญชี แนวข้อสอบบัญชีภาครัฐ ฉ2 จำนวน 35 ข้อ […]